Kącik Rodzica

RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2022/23

W dniu 12 września 2022r. na zebraniu rodziców z trójek grup przedszkolnych została wyłoniona Rada Rodziców. Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2022/23 jest następując:

Pani Karolina Wilińska - przewodniczący
Pani Aleksandra Kędzierska- z-ca przewodniczącego
Pani Julia Zaremba - skarbnik
Pani Róża Mądzielewska - sekretarz
Pani Anna Tyszka
Pani Magdalena Gołębiewska
Pani Sylwia Gajewska
Pani Renata Adamajtis
Pani Ewelina Oleszczak
Pani Aleksandra Waćkowska